Institut

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) multidisciplinarna je znanstvena ustanova s više od 70 godina iskustva u istraživanju mehanizama djelovanja različitih štetnih kemijskih i fizikalnih čimbenika te načina života na zdravlje i okoliš. Institut ima vodeću ulogu u Hrvatskoj u istraživanjima iz područja opće, genetičke i molekularne toksikologije, alergotoksikologije, dozimetrije i zaštite od ionizirajućeg zračenja, radiobiologije, zaštite od kemijskog oružja, radiokontaminacije okoliša, kakvoće zraka, identifikacije zlouporabe droga, raspodjele metala te anorganskih i organskih onečišćenja u okolišu, kao i izloženosti ljudi navedenim onečišćenjima i psihogenim čimbenicima te medicine.

Svrha ovoga projekta je povećati i unaprijediti sadašnju infrastrukturu IMI-ja i njegovu istraživačku opremu te uz prateću organizacijsku reformu uspostaviti Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja. Izgradnja prikladne prostorne infrastrukture i ulaganje u suvremenu znanstvenu opremu značajno će utjecati na povećanje znanstvene izvrsnosti i prepoznatljivosti IMI-ja u domeni postojećih istraživanja.
U cilju ostvarenja brojnih znanstvenoistraživačkih i stručnih potencijala kojima Institut raspolaže, kroz period od četiri godine rekonstruirat će se i dograditi postojeća zgrada Instituta te uspostaviti Centar Rec-IMI koji će biti značajan kako za Republiku Hrvatsku tako i za širu regiju.
Centar je konceptualiziran kao administrativno-organizacijski entitet u sastavu Instituta, čiju će okosnicu činiti približno 160 djelatnika zaposlenih na znanstvenim, suradničkim i stručnim radnim mjestima Instituta. Rad Centra prvenstveno će biti orijentiran prema temeljnim i primijenjenim istraživanjima u području medicine rada, zdravstvene ekologije, znanosti o zračenju i vezanim disciplinama, dok će novi prostorni kapaciteti omogućiti kvalitetniju provedbu nastavnih i popularizacijskih aktivnosti Instituta. Na taj će se način osnažiti suradnja Instituta sa znanstvenim i obrazovnim institucijama u zemlji i inozemstvu te ujedno povećati mogućnost za prihvatom gostujućih znanstvenika i predavača na Institutu. U sklopu Centra predviđena je i uspostava "mini tehnološkog parka" s modularno posloženim laboratorijima u kojima bi istraživači Instituta u suradnji s gostujućim znanstvenicima mogli provoditi namjenska, u konačnici i tržišno orijentirana, znanstvena ili stručna istraživanja. Time bi se znanstvena istraživanja češće mogla usmjeriti na potrebe industrije i gospodarstva, a ujedno bi se omogućio i razvoj inovativnih tvrtki s bazom u primijenjenim istraživanjima.
Image
Image

Podaci o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv instituta:
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, Ksaverska cesta 2, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 232.602.280,72 HRK, EFRR 85% i MZO 15%

Razdoblje provedbe projekta: od 2017. do 2023.
Image
0

milijuna kuna
vrijednost projekta

0

mjeseca
za realizaciju projekta

0

kvadratnih metara
u izgradnji i rekonstrukciji

0

djelatnika
zaposlenih na Institutu 2019

Kontaktirajte nas